Τεχνολογίες Ασύρματης Streaming Μουσικής

Σε ένα HiFi ή HiEnd σύστημα χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη προσοχή και στις πηγές που μας προσφέρουν την αγαπημένη μας μουσική. Όλοι μας ξοδεύουμε αρκετό χρόνο σε προσπάθειες επιλογής των συσκευών - ηχείων που μας ταιριάζουν καλύτερα, πολύ άγχος στη σωστή στήριξη τους, στη καλωδίωση που θα αναδείξει τις δυνατότητες του συστήματος μας... Είναι κρίμα όλα αυτά να θυσιάζονται και να έχουμε ένα μέτριο αποτέλεσμα λόγο λάθος επιλογής υπηρεσίας ή τεχνολογίας Streaming.

 


Bluetooth

συνδέει απευθείας τις συσκευές Apple, Android και Windows για αναπαραγωγή περιεχομένου streaming ή αποθηκευμένου από τη συσχετισμένη συσκευή με απώλεια συμπίεσης. Δεδομένης της ευρείας διαθεσιμότητας αυτής της τεχνολογίας και χαμηλότερης δυνατότητας ανάλυσης, το Bluetooth είναι ένας εύκολος τρόπος για τη ροή περιεχομένου για μικρών αναλύσεων ακρόαση.


AirPlay


συνδέει τις συσκευές Apple μέσω του δικτύου WiFi για αναπαραγωγή είτε περιεχομένου streaming ή αποθηκευμένου περιεχόμενου από τη συσχετισμένη συσκευή χωρίς απώλειες συμπίεσης. Ως αποτέλεσμα, το AirPlay έχει τη δυνατότητα να παίζει σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το Bluetooth, και επιτρέπει αναπαραγωγή μέχρι και τη ποιότητα CD (44,1kHz). Είναι κατάλληλη για μεγαλύτερων αναλύσεων ακρόαση.Spotify Connect

συνδέει οποιαδήποτε συσκευή με την εφαρμογή Spotify μέσω του WiFi απευθείας στην υπηρεσία αυτή και επιτρέπει την αναπαραγωγή στο υψηλότερο επίπεδο επίπεδο που προσφέρεται από την απαιτούμενη υπηρεσία Premium (μέχρι 320 kbps).

Ενσωματωμένο Chromecast


προσφέρει το μέγιστο επίπεδο συνδεσιμότητας και ελέγχου: Η συνδεδεμένη με το Chromecast εφαρμογή Google Home συνδέει τη συσκευή στο δίκτυό WiFi για χρήση εκατοντάδων streaming μουσικών υπηρεσίων. Με την άμεση σύνδεση μεταξύ του Streamer και της υπηρεσίας Streaming μέσω του δικτύου, η ποιότητα αναπαραγωγής εξαρτάται μόνο από την ποιότητα της ανάλυσης που παρέχεται από την υπηρεσία αυτή, δηλαδή η δυνατότητα αναπαραγωγής υψηλότερης ανάλυσης από υπηρεσίες όπως TIDAL HiFi και Qobuz είναι μέχρι 24bit/96kHz.

Bluetooth Box E
Stream Box S2 - Project Audio

I25 Prisma - Primare