Κάθε ενισχυτής μπορεί να οδηγήσει, σχεδόν, οποιοδήποτε φορτίο αν δεν τοποθετήσουμε το ρυθμιστικό στάθμης πολύ υψηλά με εξαίρεση τους λαμπάτους.

Μερικοί ενισχυτές ψαλιδίζουν αν τους «παίζουμε» πολύ δυνατά. Αυτό είναι επικίνδυνο και μπορεί να έχει αποτέλεσμα την καταστροφή των ηχείων μας. Άλλοι είναι εφοδιασμένοι με κυκλώματα προστασίας που τους θέτουν εκτός λειτουργίας στην περίπτωση που θα αυξήσουμε την έντασή τους.

Οι περισσότεροι όμως υπερθερμαίνονται με πολύ άσχημες συνέπειες. Για να καταστραφεί ένας ενισχυτής, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει η ένταση του ήχου του να είναι πολύ υψηλή ή η αντίσταση των ηχείων που οδηγεί πολύ χαμηλή (μικρότερη από 4Ω).

Οδηγώντας δύο ζευγάρια ηχείων αντίστασης 8Ω ταυτόχρονα από έναν ενισχυτή ο τελευταίος «βλέπει» φορτίο 4Ω. Στην περίπτωση τεσσάρων ζευγαριών 8Ω το φορτίο «πέφτει» στα 2Ω. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο δύο ζευγάρια ηχεία 4Ω αποτελούν φορτίο 2Ω.

Αν δεν έχετε απαιτήσεις το σύστημά σας να παίζει δυνατά, τότε είναι πιθανόν οποιοσδήποτε ενισχυτής να οδηγεί οποιοδήποτε φορτίο (ηχείων).